STEADYSHOT (Film)

Podczas rejestrowania można użyć funkcji redukcji drgań kamery.

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [STEADYSHOT].

Opis elementów menu

STANDARDOWE ():

Używa funkcji SteadyShot podczas nagrywania we względnie stabilnych warunkach.


AKTYWNY ():

Używa funkcji SteadyShot dla uzyskania lepszego efektu.


WYŁĄCZ ():

Nie używa funkcji SteadyShot.
To ustawienie jest zalecane podczas korzystania ze statywu.

Uwaga

  • Po wybraniu opcji [AKTYWNY] kąt widzenia zmienia się o 1,08 x w stronę widoku zapewnianego przez teleobiektyw.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.