USTAW STREFĘ

Można skorygować różnicę czasu bez zatrzymywania zegara. W tym celu należy określić lokalizację używania kamery. Podczas używania kamery zagranicą można dostosować zegar do czasu lokalnego.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [USTAW STREFĘ] ‒ wybierz żądany obszar.