Podłączanie do urządzenia iPhone lub iPad (wprowadzanie nazwy SSID i hasła)

Wyświetla informacje dotyczące podłączania kamery do urządzeń iPhone lub iPad. Najpierw wyświetl nazwę SSID i hasło, wybierając opcję [STERUJ ZE SMARTFONU] na kamerze.

  1. Na urządzeniu iPhone otwórz menu ustawień.

  2. Wybierz Wi-Fi.

  3. Wybierz nazwę SSID wyświetloną na kamerze.

  4. Wprowadź hasło wyświetlone na kamerze.

  5. Sprawdź, czy została wybrana nazwa SSID wyświetlona na kamerze.

  6. Wróć do ekranu głównego i uruchom program PlayMemories Mobile.