W razie wystąpienia problemów

Jeżeli podczas użytkowania kamery wystąpią jakiekolwiek problemy, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

  1. Sprawdź elementy w rozdziale „Rozwiązywanie problemów” i skontroluj kamerę.
  2. Odłącz źródło zasilania, po czym po upływie 1 minuty podłącz je ponownie i włącz kamerę.
  3. Użyj opcji [INICJALIZUJ], aby ponownie uruchomić kamerę.
    • Po wykonaniu tej operacji ustawienia dotyczące np. czasu lub obszaru zostaną zresetowane.
  4. Skontaktuj się z punktem sprzedaży produktów marki Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony.