Regulacja koloru do odcienia naturalnego (WHITE BALANCE)

Balans bieli można wyregulować i trwale zastosować zgodnie z warunkami oświetlenia w danym środowisku.
Dla opcji balans bieli można wybrać opcję A, B lub USTAWIENIE.
A(A) lub B(B) to ustawienie wcześniej zapisane w pamięci A lub B.
USTAWIENIE to ustawienie wstępne dla [NA ZEWN.], [WEWNĄTRZ] lub [R. UST. T. WB] wybierane wcześniej w sekcji [USTAWIEN. WB] w menu (USTAW KAMERĘ).

A: Przełącznik AUTO/MANUAL

B: Przycisk WHITE BALANCE

C: Pokrętło ręczne

 1. Na przełączniku AUTO/MANUAL wybierz opcję MANUAL.
 2. Naciśnij przycisk WHITE BALANCE.
  • Stan opcji w kamerze zmienia się z automatycznego (brak wyświetlanego wskaźnika) na ręczny, a wartość balansu bieli jest podświetlana. Wyświetlany jest wskaźnik wartości balansu bieli określony w [USTAWIEN. WB], A i B.
 3. Za pomocą pokrętła ręcznego wybierz opcję A, B lub USTAWIENIE.
  • Ustawianie A lub B:

   Wybierz pozycję A lub B w celu rozpoczęcia nagrywania z użyciem ustawienia balansu bieli zapisanego w pamięci A lub B.

  • Opcja USTAWIENIE

   Wybierz właściwe ustawienie w sekcji (USTAW KAMERĘ) - [USTAWIEN. WB].

Informacje o ustawieniu wstępnym

NA ZEWN.:

 • Podczas nagrywania w nocy, przy świetle neonowym, nagrywania sztucznych ogni itp.
 • Podczas nagrywania przy wschodzie i zachodzie słońca itp.
 • Przy oświetleniu lampą jarzeniową emitującą światło dzienne


WEWNĄTRZ:

 • Gdy warunki oświetlenia ulegają zmianie, np. na przyjęciach itp.
 • Przy oświetleniu lampami studyjnymi itp.
 • Przy oświetleniu lampami sodowymi lub rtęciowymi


R. UST. T. WB:

 • Można wybrać wartość temperatury kolorów wynoszącą od 2300K do 15000K w sekcji (USTAW KAMERĘ) - [UST. TEMP. WB] (ustawienie domyślne to 6500K).

Automatyczna regulacja balansu bieli

Naciśnij przycisk WHITE BALANCE.

Uwaga

 • Po wybraniu ustawienia AUTO za pomocą przełącznika AUTO/MANUAL wartości przysłony, wzmocnienia, czułości ISO, szybkości migawki i balansu bieli są dostosowywane automatycznie. Nie można ich ustawić ręcznie.

Wskazówka

 • Jeśli funkcja [WB SET] jest przypisana do przycisku ASSIGN, dostosowana wartość jest zapisywana po naciśnięciu przycisku ASSIGN, gdy wyświetlany jest ekran rejestrowania, i nie trzeba wykonywać kroków 4 do 7 opisanych w rozdziale „Przechowywanie dostosowanej wartości balansu bieli w pamięci A lub B”.
 • To ustawienie można zmienić bezpośrednio na ekranie czuwania podczas rejestrowania za pomocą przycisków ////SET (menu Direct).