ZEBRA

Można ustawić funkcję zebra.

Zebra oznacza wzór pasków widocznych w obszarach, gdzie poziom jasności jest równy (lub wyższy) poziomowi jasności określonemu przez użytkownika.

Ta opcja jest użyteczna podczas regulacji jasności.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [ZEBRA] ‒ wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

WYBÓR ZEBRY:

Wybiera typ wyświetlania zebry (ZEBRA1 lub ZEBRA2).

  • WYŁĄCZ: Wzór zebry nie będzie wyświetlany.
  • ZEBRA1: Wyświetla wzór zebry w obszarach, gdzie jasność określono jako [POZIOM ZEBRY1] w ramach zakresu ustawionego w opcji [POZIOM PRZYSŁ. ZEBRY1].
  • ZEBRA2: Wyświetla wzór zebry, gdy poziom jasności jest wyższy niż wartość określona w opcji [POZIOM ZEBRY2].


POZIOM ZEBRY1:

Ustawia poziom jasności dla [ZEBRA1].

0% - 109%: Wybierz poziom jasności.


POZIOM PRZYSŁ. ZEBRY1:

Ustawia zakres jasności dla poziomu ustawionego w opcji [POZIOM ZEBRY1].

2% - 20%: Wybierz zakres.


POZIOM ZEBRY2:

Ustawia poziom jasności dla [ZEBRA2].

0% - 109%: Wybierz poziom jasności.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.