STEADYSHOT (Zdjęcie)

Podczas rejestrowania można użyć funkcji redukcji drgań kamery.

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [STEADYSHOT].

Opis elementów menu

WŁĄCZ():

Używa funkcji SteadyShot.


WYŁĄCZ ():

Nie używa funkcji SteadyShot.
To ustawienie jest zalecane podczas korzystania ze statywu.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.