Regulacja zoomu przy użyciu pierścienia ręcznego obiektywu

Zoom można wykonywać z żądaną prędkością, używając w tym celu pierścienia ręcznego obiektywu i wybierając dla opcji ZOOM/FOCUS ustawienie ZOOM. Zoom można dostosowywać precyzyjnie.

A: Przełącznik ZOOM/FOCUS

B: Pierścień ręczny obiektywu

Uwaga

  • Nie należy kręcić pierścieniem ręcznym obiektywu zbyt szybko, ponieważ prędkość zmiany zoomu może nie być zgodna z prędkością obracania pierścienia lub dźwięk zoomu może zostać zarejestrowany.