Uwagi dotyczące nagrywania filmów

Należy zapoznać się z następującymi środkami ostrożności dotyczącymi nagrywania filmów.

Uwaga

  • Czas nagrywania zależy od typu nagrania i warunków otoczenia oraz ustawień [USTAW. NAGRYWANIA].
  • Możesz nagrywać filmy zawierające maksymalnie 600 scen w formacie XAVC S lub 3 999 scen w formacie AVCHD. Łącznie można zarejestrować do 40 000 zdjęć.
  • Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmu wynosi ok. 13 godzin.
  • Kamera korzysta z formatu VBR (zmiennej szybkości transmisji bitów), aby automatycznie dostosować jakość obrazu do rodzaju sceny. Użycie tej technologii przekłada się na zmienny czas nagrywania na danej karcie pamięci. Filmy zawierające dynamiczne sceny i szybkie przejścia są nagrywane przy większej prędkości transmisji, co skraca łączny czas ich nagrywania.