Informacje o karcie pamięci

 • Nie można zagwarantować zgodności karty pamięci sformatowanej na komputerze (system operacyjny Windows lub Mac OS) z kamerą.
 • Szybkości zapisu/odczytu danych mogą się różnić w zależności od używanej kombinacji karty pamięci i urządzenia właściwego dla danej karty pamięci.
 • Do uszkodzenia danych lub ich utraty może dojść w następujących przypadkach (bez prawa do odszkodowania):
  • W przypadku wyjęcia karty pamięci lub wyłączenia kamery podczas odczytu lub zapisu plików obrazów na karcie pamięci (gdy świeci lub miga lampka dostępu)
  • Jeżeli karta pamięci będzie używana w pobliżu magnesów lub pól magnetycznych
 • Wskazane jest tworzenie kopii zapasowych ważnych danych na dysku twardym komputera.
 • Do kart pamięci ani do ich adapterów nie wolno przyklejać etykiet ani innego rodzaju naklejek. W przeciwnym razie można spowodować usterkę.
 • Styków nie wolno dotykać. Należy je chronić przed zetknięciem z metalowymi przedmiotami.
 • Karty pamięci nie wolno wyginać. Należy chronić ją przed oddziaływaniem dużych sił i uważać, aby jej nie upuścić.
 • Karty pamięci nie wolno rozbierać na części ani przerabiać.
 • Chronić kartę pamięci przed wilgocią.
 • Chronić kartę pamięci przed małymi dziećmi. Istnieje ryzyko połknięcia jej przez dziecko.
 • Do gniazda karty pamięci nie wolno wkładać niczego innego poza kartą pamięci o właściwym rozmiarze. W przeciwnym razie można spowodować usterkę.
 • Kart pamięci nie należy używać ani przechowywać w następujących lokalizacjach:
  • W miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu
  • W miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
  • W miejscach, gdzie panuje bardzo duża wilgotność lub gdzie występują gazy powodujące korozję

Typy kart pamięci, których można używać w tej kamerze

 • Można korzystać wyłącznie z kart pamięci Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo lub kart SD o standardowych rozmiarach.

Informacje na temat adaptera karty pamięci

 • Podczas używania w kamerze kart pamięci Memory Stick Micro lub micro SD daną kartę należy umieścić w adapterze i włożyć do kamery.

Informacje dotyczące zgodności danych obrazu

 • Pliki danych obrazu nagrane na karcie pamięci z poziomu kamery są zgodne z uniwersalnym standardem „Design rule for Camera File system” wprowadzonym przez stowarzyszenie JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Jeżeli nie można korzystać z kart pamięci, które były wcześniej używane w innym urządzeniu, należy je sformatować z poziomu kamery. Należy pamiętać, że formatowanie powoduje wykasowanie wszystkich informacji zapisanych na karcie pamięci.
 • Filmów zapisanych na kartach pamięci SDXC nie można importować ani odtwarzać z poziomu komputerów ani urządzeń AV, które nie obsługują systemu plików exFAT(*) po podłączeniu kamery do wspomnianych urządzeń za pośrednictwem kabla USB. Wcześniej należy sprawdzić, czy podłączane urządzenie obsługuje system exFAT. W przypadku wyświetlenia ekranu operacji formatowania po podłączeniu sprzętu, który nie obsługuje systemu exFAT, nie wolno przeprowadzać formatowania. W przeciwnym razie wszystkie zapisane dane zostaną utracone.

  * exFAT to system plików używany na kartach pamięci SDXC.

 • Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem obrazów z poziomu kamery:
  • W przypadku odtwarzania danych obrazów modyfikowanych na komputerze
  • W przypadku odtwarzania danych obrazów nagranych przy użyciu innych urządzeń

Informacje o Memory Stick

Memory Stick Duo (z MagicGate):
Nagrywanie/odtwarzanie: nieobsługiwane
Memory Stick PRO Duo (Mark2):
Nagrywanie/odtwarzanie: obsługiwane (*)
Memory Stick PRO-HG Duo:
Nagrywanie/odtwarzanie: obsługiwane (*)

* Za wyjątkiem formatu XAVC S

 • Kamera nie obsługuje przesyłania danych 8-bitowych przez interfejs równoległy, ale obsługuje przesyłanie danych 4-bitowych tak samo, jak w przypadku kart Memory Stick PRO Duo.
 • Kamera nie ma możliwości nagrywania ani odtwarzania danych wykorzystujących technologię MagicGate. MagicGate to technologia ochrony praw autorskich, która umożliwia nagrywanie i przesyłanie materiałów w postaci zaszyfrowanej.