GŁOŚNOŚĆ

Głośność dźwięku można regulować.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. AUDIO) - [GŁOŚNOŚĆ].
    • Głośność dźwięku można regulować za pomocą przycisków /.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.