STATUS CHECK

Można sprawdzić bieżące ustawienia kamery.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [STATUS CHECK].
    • Pozycje ustawień można przełączać za pomocą przycisku /.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.