ASYSTA WYŚW. GAMMA

Podczas nagrywania lub odtwarzania filmów z użyciem opcji S-LOG lub HLG filmy widoczne w wizjerze lub na monitorze LCD można przekonwertować na filmy o standardowej jakości obrazu (tylko tryb filmowy).

 1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [ASYSTA WYŚW. GAMMA] ‒ wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

WŁ/WYŁ:

Włącza lub wyłącza funkcję pomocy wyświetlania gamma.

 • WŁĄCZ: Użyj funkcji pomocy wyświetlania gamma.
 • WYŁĄCZ: Nie używaj funkcji pomocy wyświetlania gamma.


TYP:

Ustawia typ konwersji.

 • AUTO: Wyświetla filmy z zastosowaniem ustawień gamma lub trybu kolorów określonych w opcji [PICTURE PROFILE] po wykonaniu konwersji do następujących formatów.
  • Gamma [S-LOG2] do [S-LOG2→709(800%)]
  • Gamma [S-LOG3] do [S-LOG3→709(800%)]
  • Gamma [HLG], [HLG1], [HLG2], [HLG3] i tryb kolorów [709] do [HLG(709)]
  • Gamma [HLG], [HLG1], [HLG2], [HLG3] i tryb kolorów [BT.2020] do [HLG(BT.2020)]
 • S-LOG2→709(800%): Wyświetla filmy po wykonaniu konwersji gamma S-LOG2 do odpowiednika gamma ITU709(800%).
 • S-LOG3→709(800%): Wyświetla filmy po wykonaniu konwersji gamma S-LOG3 do odpowiednika gamma ITU709(800%).
 • HLG(709): Wyświetla filmy po dostosowaniu jakości filmów w wizjerze lub na ekranie LCD kamery do jakości prawie takiej samej jak filmy wyświetlane na zgodnym monitorze HLG(709).
 • HLG(BT.2020): Wyświetla filmy po dostosowaniu jakości filmów w wizjerze lub na ekranie LCD kamery do jakości prawie takiej samej jak filmy wyświetlane na zgodnym monitorze HLG(BT.2020).

Informacje o funkcji pomocy wyświetlania gamma

Filmy zarejestrowane z użyciem funkcji [S-LOG2] lub [S-LOG3] cechują się niższym kontrastem, ponieważ przyjmuje się, że zostaną one poddane postprodukcji.
Ponadto filmy zarejestrowane z użyciem funkcji [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3] cechują się niższym kontrastem, jeśli obrazy są wyświetlane w wizjerze lub na monitorze LCD, które nie obsługują funkcji HDR, a filmy nagrane z użyciem trybu koloru [BT.2020] wydają się wyblakłe. Te typy filmów są wymagające podczas odtwarzania.
Podczas używania funkcji [ASYSTA WYŚW. GAMMA] można odtworzyć kontrast zapewniany w filmach rejestrowanych w standardowy sposób w wizjerze lub na monitorze LCD kamery. W ten sposób kontrola nagrania jest łatwiejsza.

Uwaga

 • Po wybraniu ustawienia [AUTO] podczas odtwarzania obrazy w filmach AVCHD i XAVC S inne niż nagrane z użyciem funkcji [HLG] są wyświetlane z użyciem bieżącego ustawienia gamma i trybu kolorów określonego w obszarze [PICTURE PROFILE].

Wskazówka

 • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.