NAPRAW PL. B. D. OBR.

Ta funkcja sprawdza informacje w bazie danych i poprawność filmów oraz zdjęć na karcie pamięci oraz naprawia dane, jeśli jest to wymagane.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [NAPRAW PL. B. D. OBR.] - wybierz kartę pamięci, w przypadku której chcesz sprawdzić plik bazy danych.
  2. Dotknij .
    • Rozpoczęte zostanie sprawdzanie bazy danych.
      Dotknij przycisku i zakończ sprawdzanie pliku bazy danych, jeśli żadne błędy nie zostały znalezione.
  3. Dotknij - .

Uwaga

  • Podczas tej operacji kamerę podłącz do zasilania , korzystając z zasilacza sieciowego dołączonego w zestawie, co zapobiega rozładowaniu akumulatora.
  • Jeśli operacja zostanie przerwana, gdy wyświetlany jest komunikat [Naprawianie pliku bazy danych obrazu.], przed kolejnym użyciem karty pamięci należy ukończyć tę operację zgodnie z zawartym powyżej opisem.