WYJ. WIDEO

Można określić położenie docelowe lub metodę zapisywania obrazów.

 1. Przycisk MENU - (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [WYJ. WIDEO] ‒ wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

WYBÓR WYJŚCIA:


WYSYŁAJ NAGRYW. 4K:

Przesyła sygnał obrazu podczas nagrywania w formacie XAVC S 4K do wizjera/monitora LCD kamery lub urządzenia zewnętrznego.
Podczas nagrywania 4K można używać funkcji wykrywania twarzy.

 • WIZJER/PANEL LCD: Przesyła do wizjera/monitora LCD.
 • WYSYŁAJ NA ZEWNĄTRZ: Przesyła do urządzeń zewnętrznych.


HDMI:

Można wybrać rozdzielczość sygnału wyjściowego na złączu HDMI OUT.
Pozycje ustawień różnią się zależnie od ustawień opcji (INNE) - [WYB. 60i/50i].


W przypadku wybrania [60i]:


AUTO, 2160p/1080p/480i, 2160p/720p/480i, 2160p/1080i/480i, 1080p/480i, 720p/480i, 1080i/480i, 480p, 480i


W przypadku wybrania [50i]:


AUTO, 2160p/1080p/576i, 2160p/720p/576i, 2160p/1080i/576i, 1080p/576i, 720p/576i, 1080i/576i, 576p, 576i


WYJŚCIE 24p (tylko gdy opcja 60i jest wybrana dla ustawienia [WYB. 60i/50i]):

Format wyjściowy można ustawić, gdy dla opcji szybkości klatek [FORMAT NAGR.] jest wybrane ustawienie 24p.

 • 24p: Wysyła w trybie 24p.
 • 60p: Wysyła w trybie 60p.


TYP KONWER. W DÓŁ:

Można ustawić metodę wysyłania obrazu.
Za pomocą tej funkcji można wysyłać filmy lub zdjęcia nagrane w formacie 16:9.

 • ŚCIŚNIĘCIE: Wysyła obraz skompresowany poziomo z zachowaniem oryginalnej wysokości.
 • LETTER BOX (16:9): Wysyła obraz skompresowany pionowo z zachowaniem oryginalnego współczynnika proporcji.
 • OBC. KRAWĘDZI: Wysyła środkową część oryginalnego obrazu, przycinając lewą i prawą krawędź.


WYSYŁAJ HDMI TC:

Można wybrać, czy kod czasowy jest wysyłany do innych urządzeń za pośrednictwem złącza HDMI.

 • WYŁĄCZ: Nie dodaje informacji o kodzie czasowym do sygnału wyjściowego HDMI.
 • WŁĄCZ: Dodaje informacje o kodzie czasowym do sygnału wyjściowego HDMI.
  Dane są przesyłane w postaci cyfrowej, a nie jako obraz, a podłączone urządzenie identyfikuje dane czasowe, porównując je z przesyłanymi danymi cyfrowymi.
  Jeśli ustawieniem szybkości klatek jest 24p, wykonywany jest proces 2-3 pulldown, a przekonwertowane informacje są automatycznie dodawane i przesyłane.


STEROW. NAGR. HDMI:

Gdy kamera jest podłączona do nagrywarki zewnętrznej, operacją rozpoczęcia/zakończenia nagrywania w nagrywarce zewnętrznej steruje się za pomocą funkcji kamery.

 • WYŁĄCZ: Nie rozpoczyna nagrywania na nagrywarce zewnętrznej za pomocą funkcji kamery.
 • WŁĄCZ: Rozpoczyna nagrywanie na nagrywarce zewnętrznej za pomocą funkcji kamery.

Uwaga

 • Ustawienie [WYSYŁAJ NAGRYW. 4K] jest dostępne wyłącznie, gdy dla opcji (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] - [FORMAT PLIKU] jest wybrane ustawienie [XAVC S 4K].
 • Podczas nagrywania w formacie XAVC S 4K można używać następujących funkcji.
  • Przesyłanie sygnału do urządzenia zewnętrznego podczas nagrywania
  • Funkcja WYKRYWANIE TWARZY
  • Nagrywanie Proxy (niedostępne, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki)

   Dla opcji (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] - [FORMAT NAGR.] jest wybrane ustawienie 100Mbps.

   Dla opcji (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] - [JEDN./NAPRZ. NAGRYW.] jest wybrane ustawienie inne niż [WYŁĄCZ].