UST. TRYB AUTOMATY.

Kamera umożliwia rejestrowanie z wykorzystaniem optymalnych ustawień odpowiadających różnym scenom (tylko tryb filmowy).

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [UST. TRYB AUTOMATY.].

Opis elementów menu

AUTO:

Automatycznie wybiera optymalne ustawienia odpowiadające scenie.


INTELIGENTNA AUTO:

Wybierz optymalne ustawienia, wykrywając następujące sceny.

  • Wykrywanie twarzy: (Portret), (Dziecko)
  • Wykrywanie sceny: (Pod światło), (Pejzaż), (Noc), (Reflektor), (Niska jasność), (Makro)
  • Wykrywanie drgań kamery: (W ruchu), (Statyw)

Po automatycznym wybraniu dla opcji [STEADYSHOT] ustawienia [AKTYWNY] kąt widzenia zmienia się o 1,08x w stronę widoku zapewnianego przez teleobiektyw.


WYBÓR SCENY:

Wybiera optymalne ustawienia odpowiadające scenie wybranej za pomocą ustawienia [USTAW. WYBÓR SCENY].

Wskazówka

  • Gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] w sekcji [USTAW. NAGRYWANIA] jest wybrane ustawienie [XAVC S 4K], dla opcji [UST. TRYB AUTOMATY.] wybrane jest trwale ustawienie [AUTO].
  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.