WYB. 60i/50i

Zależnie od kraju lub regionu, gdzie używana jest kamera, można wybrać odpowiednie ustawienie systemu telewizyjnego.

Zmiana tego ustawienia powoduje automatyczne ponowne uruchomienie kamery.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [WYB. 60i/50i].

Opis elementów menu

TAK:

Zmienia ustawienie na 60i (50i).


NIE:

Anuluje zmianę ustawienia.

Uwaga

  • Wybierz ustawienie [60i], jeśli wybrano system telewizyjny NTSC; wybierz ustawienie [50i], jeśli wybrano system telewizyjny PAL. Aktualny system telewizyjny jest widoczny w ustawieniach.
  • Karty pamięci nagranej lub sformatowanej przy ustawieniu 60i (50i) nie można nagrać ani odtworzyć przy ustawieniu 50i (60i) i na odwrót.
    Użyj innej karty pamięci lub użyj funkcji [FORMAT. NOŚNIKA], jeśli komunikat [Z tego urządzenia został nagrany film o innym formacie sygnału wideo. Nagrywanie filmu wyłączone.] zostanie wyświetlony po zmianie ustawienia [WYB. 60i/50i].
  • Zabezpieczone obrazy i filmy również zostaną usunięte po użyciu funkcji [FORMAT. NOŚNIKA].