CZAS LETNI

Można ustawić czas letni .

Wybierz opcję [WŁĄCZ], aby zmienić czas o 1 godzinę do przodu.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [CZAS LETNI].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Nie ustawia czasu letniego.


WŁĄCZ:

Ustawia czas letni.