Części i elementy sterujące (bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania)

Przed korzystaniem z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania usuń folię zabezpieczającą.


A: Folia zabezpieczająca

 1. Przycisk DATA CODE
 2. Przycisk PHOTO
 3. Przycisk SCAN/SLOW
 4. Przycisk /(PREV/NEXT)
 5. Przycisk PLAY
 6. Przycisk STOP
 7. Przycisk DISPLAY
 8. Nadajnik
 9. Przycisk START/STOP
 10. Dźwignia regulacji zbliżenia
 11. Przycisk PAUSE
 12. Przycisk VISUAL INDEX
 13. Przycisk ////ENTER

Uwaga

 • Aby sterować kamerą, skieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w kierunku czujnika.
 • Nie kieruj czujnika w stronę jaskrawych źródeł światła, np. w stronę słońca ani oświetlenia kamery, ponieważ może to spowodować uszkodzenie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.
 • Używanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania dostarczanego w zestawie może spowodować obsługę innych urządzeń wideo, a nie tylko kamery. W takiej sytuacji dla urządzenia wideo wybierz tryb sterowania inny niż DVD2 lub czarnym papierem zasłoń czujnik w urządzeniu wideo.