ZNAK

Można określić wyświetlanie znacznika używanego jako wskazówka nagrywania na monitorze LCD.

 1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [ZNAK] ‒ wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

WŁ/WYŁ:

Włącz lub wyłącz znacznik wyświetlania.

 • WYŁĄCZ: Nie wyświetla znacznika.
 • WŁĄCZ : Wyświetla znacznik.
  Znacznik nie jest rejestrowany na karcie pamięci.


ŚRODEK:

Włącza lub wyłącza wyświetlanie znacznika środka (oznaczającego środek monitora LCD).

 • WŁĄCZ: Wyświetla znacznik środka.
 • WYŁĄCZ: Nie wyświetla znacznika środka.


NAKIEROWANIE:

Włącz lub wyłącz znacznik proporcji.

 • WYŁĄCZ: Nie wyświetla znacznika proporcji.
 • 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1,66:1, 1,85:1, 2,35:1: Wyświetla znaczniki granic obszaru wyświetlania zdefiniowanego przez współczynnik proporcji.


STREFA BEZP.:

Włącza lub wyłącza znacznik strefy bezpieczeństwa.

 • WYŁĄCZ: Nie wyświetla znacznika strefy bezpieczeństwa.
 • 80%, 90%: Wyświetla znaczniki granic obszaru wyświetlania, który może być wyświetlany przez standardowe telewizory.


RAMKA PROW.:

Włącza lub wyłącza linie siatki.

 • WYŁĄCZ: Nie wyświetla linii siatki.
 • WŁĄCZ: Wyświetla linii siatki.

Uwaga

 • Tylko kod czasowy jest rejestrowany, gdy dla opcji [ZNAK] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ], nawet jeśli dla opcji [WYJŚCIE WYŚWIETL.] jest wybrane ustawienie [WSZ. WYJŚCIA].
 • Podczas używania funkcji FOCUS MAGNIFIER nie można wyświetlać znaczników.
 • Znaczników nie można rejestrować na urządzeniach zewnętrznych.

Wskazówka

 • Jednocześnie można wyświetlać wiele rodzajów znaczników.
 • Umieszczenie obiektu w punkcie przecięcia linii siatki pozwala uzyskać zrównoważoną kompozycję.
 • Ustawienie [WŁ/WYŁ] tej funkcji można przypisać do przycisku ASSIGN.