Automatyczna regulacja ostrości

Ostrość można regulować automatycznie, dostosowując się do warunków.

A: Pierścień ręczny obiektywu

B: Przełącznik ZOOM/FOCUS

C: Przycisk AF/MF

 1. Naciśnij przycisk AF/MF, aby wybrać automatyczną regulację ostrości.
  • Oznaczenie znika i funkcja automatycznej regulacji ostrości działa.
  • Gdy działa funkcja AF z wykrywaniem fazy, widoczna jest ramka AF z wykrywaniem fazy (wyłącznie gdy dla opcji [RAMKI AF Z WYKR. FAZY] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ]). W obszarze białych ramek kamera próbuje ustawić ostrość. Po ustawieniu ostrości kolor ramki zmienia się na zielony.

Uwaga

 • Funkcja automatycznej regulacji ostrości jest niedostępna podczas nagrywania w trybie Super Slow Motion. Ostrość można regulować ręcznie.

Wskazówka

 • W następujących sytuacjach informacje o ogniskowej (odległość, przy której obiekt jest ostry; użyteczne informacje podczas nagrywania w ciemności, gdy ustawienie ostrości jest trudne) są wyświetlane przez ok. 3 sekundy.
  • Po naciśnięciu przycisku AF/MF w celu ustawienia ręcznej ostrości i wyświetlany jest wskaźnik .
  • Podczas obracania pierścieniem ręcznym obiektywu, gdy wyświetlany jest wskaźnik .
 • Wartość ogniskowej można wyświetlać w metrach lub stopach. Jednostkę można wybrać za pomocą opcji MENU - (USTAW. WYŚW.) - [USTAWIENIE OSTROŚĆ].
 • Można zmienić położenie ostrości dla trybu automatycznej regulacji ostrości podczas nagrywania filmów.
 • Można wybrać szybkość ustawiania ostrości dla trybu automatycznej regulacji ostrości podczas nagrywania filmów.
 • Można wybrać czułość śledzenia AF dla trybu automatycznej regulacji ostrości podczas nagrywania filmów.
 • Można określić wyświetlanie ramek AF z wykrywaniem fazy widocznych, gdy działa funkcja AF z wykrywaniem fazy.