FORMAT AUDIO AVCHD

W przypadku nagrywania AVCHD można ustawić format dźwięku.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. AUDIO) - [FORMAT AUDIO AVCHD].

Opis elementów menu

LINEAR PCM:

Nagrywa dźwięk w formacie LPCM.


DOLBY DIGITAL:

Nagrywa dźwięk w formacie Dolby Digital.