Ładowanie akumulatora za pomocą zasilacza sieciowego

Naładuj akumulator za pomocą dostarczonego w zestawie zasilacza sieciowego. Wcześniej podłącz akumulator.

 1. Zamknij monitor LCD.
  • Gdy wizjer jest wysunięty, należy go cofnąć.

 2. Podłącz zasilacz sieciowy i przewód zasilający do kamery i gniazdka .
  • Lampka POWER/CHG (ładowanie) zostanie podświetlona na pomarańczowo.
  • Po całkowitym naładowaniu akumulatora lampka POWER/CHG (ładowanie) zgaśnie. Odłącz zasilacz sieciowy od gniazda DC IN kamery.

  A: Zasilacz sieciowy

  B: Przewód zasilający

  C: Gniazdo DC IN

  D: Wtyk napięcia stałego (wyrównaj oznaczenie na wtyku napięcia stałego)

Uwaga

 • Przy korzystaniu z zasilacza sieciowego należy pamiętać o poniższych kwestiach.
  • Skorzystaj z najbliższego gniazdka elektrycznego , jeżeli używasz zasilacza sieciowego. Gdy wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy kamery, należy natychmiast odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego .
  • Nie wolno używać zasilacza sieciowego w ograniczonej przestrzeni, na przykład wsuwając go pomiędzy meble a ścianę.
  • Nie wolno zwierać metalowymi przedmiotami złącza napięcia stałego zasilacza sieciowego. W ten sposób możesz uszkodzić urządzenie.

Wskazówka

 • Ładowanie akumulatora należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia wynoszącej od 10°C do 30°C .