USTAW ZOOM

Można ustawić sposób działania zoomu.

 1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [USTAW ZOOM] ‒ wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

TYP POWIĘKSZENIA:

Można wybrać typ zoomu.

 • TYLKO ZOOM OPTYCZNY: Używany jest tylko zoom optyczny. Maksymalna wartość powiększenia wynosi 12×.
 • WŁ.[WYR. ZOOM OBR.]: Używa opcji wyraźnego zoomu obrazu wraz z zoomem optycznym.
  Można uzyskać powiększenie 24×, obejmujące 12× powiększenie optyczne w przypadku trybów AVCHD lub XAVC S HD, powiększenie 18×, obejmujące 12× powiększenie optyczne w przypadku trybu XAVC S 4K.
 • WŁ.[ZOOM CYFROWY]: Używa zoomu cyfrowego wraz z opcją wyraźnego zoomu obrazu i zoomem optycznym.
  Można uzyskać powiększenie wynoszące nawet 192×, jednak jakość obrazu ulega pogorszeniu w zakresie, gdy wyświetlany jest symbol .


SZYBKI ZOOM:

Można zwiększyć prędkość zoomu, którą steruje dźwignia zoomu.

 • WYŁĄCZ: Nie używa funkcji szybkiego zoomu.
 • WŁĄCZ: Używa funkcji szybkiego zoomu.

Uwaga

 • Gdy dla opcji [SZYBKI ZOOM] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ], dźwięk silnika zoomu może zostać zarejestrowany na nagraniu.
 • Poniższe funkcje nie działają podczas używania zoomu cyfrowego.
  • WYKRYWANIE TWARZY
  • OBSZAR OSTROŚCI
  • AF Z PODĄŻANIEM

Wskazówka

 • Funkcja wyraźnego zoomu obrazu pozwala na zachowanie wysokiej jakości obrazów bliskiej jakości oryginalnej.