Informacje o podłączaniu komputera lub akcesoriów

  • Nie wolno formatować karty pamięci kamery z poziomu komputera. Po wykonaniu tej operacji kamera może nie działać prawidłowo.
  • Przed podłączeniem kamery do innego urządzenia za pomocą kabli komunikacyjnych należy upewnić się, że wtyk kabla został prawidłowo włożony. Próba włożenia złącza na siłę do gniazda grozi jego uszkodzeniem i może skutkować nieprawidłową pracą kamery.
  • Gdy kamera jest podłączona do innych urządzeń za pomocą kabla USB i zasilanie kamery zostanie włączone, nie należy wyłączać komputera. Dane zarejestrowanych obrazów mogą zostać utracone.