Nagrywanie w trybie Super Slow Motion

Podczas nagrywania przy szybkości klatek wyższej niż szybkość klatek podczas odtwarzania można rejestrować obrazy przeznaczone do odtwarzania w bardzo zwolnionym tempie. Obrazy zarejestrowane z użyciem funkcji Super Slow Motion wydają się bardziej płynne niż obrazy odtwarzane wolniej, które zostały zarejestrowane z normalną prędkością (tylko XAVC S HD).

A: Przycisk MENU

B: Przycisk S&Q

C: Przycisk START/STOP

D: Przycisk ////SET

Przygotowanie do nagrywania w trybie Super Slow Motion

Ustaw format nagrywania, szybkość klatek i czas nagrywania za pomocą przycisku MENU - (USTAW KAMERĘ) - [SLOW & QUICK] - [SUPER SLOW MOTION].

Nagrywanie w trybie Super Slow Motion

 1. Naciśnij kilka razy przycisk S&Q, aby wyświetlić pozycję [SUPER SLOW MOTION].
  • Kamera działa w trybie nagrywania Super Slow Motion.
  • Tryb nagrywania Super Slow Motion można włączyć, wybierając pozycje (USTAW KAMERĘ) - [SLOW & QUICK] - [SUPER SLOW MOTION] - [WYKONAJ].
 2. Naciśnij przycisk START/STOP.
  • Rozpocznie się nagrywanie w trybie Super Slow Motion.

Ręczne określanie czasu nagrywania

Gdy dla opcji [CZAS NAGRYW] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ POCZĄTKOWY], nagrywanie można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając przycisk START/STOP.

Jeśli żądana scena została pominięta podczas nagrywania

Aby zatrzymać nagrywanie, na ekranie nagrywania wybierz opcję [Anuluj].
Nagrywanie zostanie zatrzymane, a zarejestrowane treści nie zostaną zapisane. Ta funkcja jest użyteczna, jeśli użytkownik chce szybko ponownie rozpocząć nagrywanie.

Zmiana ustawienia szybkości klatek

Przez 1 sekundę przytrzymaj przycisk S&Q i zmień wartość za pomocą przycisku ////SET, a następnie naciśnij przycisk ////SET, aby potwierdzić wybór.

Anulowanie nagrywania w trybie Super Slow Motion

W trybie gotowości naciśnij przycisk S&Q lub MENU.

Uwaga

 • Zakres obsługiwanych kart pamięci jest zależny od wybranego formatu pliku.
 • Podczas nagrywania w trybie Super Slow Motion rejestrowanie może być kontynuowane przez pewien czas (maksymalnie ok. 3 minut) po naciśnięciu przycisku START/STOP w celu zakończenia nagrywania. Jeśli na monitorze LCD miga wskaźnik [REC], nie należy używać kamery. Należy poczekać, aż zostanie wyświetlony wskaźnik [STBY].
 • Po naciśnięciu przycisku START/STOP i zatrzymaniu nagrywania kamera kontynuuje nagrywanie do momentu zakończenia rejestrowania minimalnej porcji danych (0,5 sekundy czasu odtwarzania).
 • Tryb nagrywania Super Slow Motion jest dostępny wyłącznie, gdy pełny tryb automatyczny jest wyłączony. Ważne: opcje przysłony, wzmocnienia, ostrości i szybkości migawki są ustawione jako ręczne.
 • Po wybraniu opcji [960fps] ([1000fps]) w sekcji [SZYBKOŚĆ KLATEK] wyświetlany i rejestrowany obraz przesuwa się 1,35x w stronę widoku zapewnianego przez teleobiektyw.
 • Po wybraniu opcji [480fps], [960fps] ([500fps], [1000fps]) w sekcji [SZYBKOŚĆ KLATEK] jakość obrazu ulega pogorszeniu w porównaniu z obrazem nagrywanym w standardowy sposób.
 • Zmiana wzmocnienia, szybkości migawki lub balansu bieli powoduje zmianę obrazu na monitorze LCD. Jednak ustawienia kamery po zakończeniu nagrywania są odzwierciedlane na zarejestrowanym obrazie.
 • Aby zmienić ustawienie szybkości klatek, najpierw zatrzymaj nagrywanie.
 • Kod czasowy jest rejestrowany w trybie [REC RUN].
 • Tryb Super Slow Motion jest wyłączany automatycznie po wyłączeniu kamery, jednak ustawienie szybkości klatek zostaje zachowane.
 • Regulacja migotania nie jest dostępna.
 • W trybie Super Slow Motion nie można nagrywać dźwięku.
 • Funkcja automatycznej regulacji ostrości jest niedostępna.
 • Nie można wybrać wartości szybkości migawki mniejszej niż szybkość klatek.
 • Funkcja [SUPER SLOW MOTION] jest wyłączona, gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] jest wybrane ustawienie [XAVC S 4K] lub [AVCHD].
 • Funkcja [SUPER SLOW MOTION] jest wyłączona, gdy za pomocą przełącznika AUTO/MANUAL wybrano ustawienie AUTO.