UST. TEMP. WB

Wartość temperatury kolorów można ustawić, gdy dla opcji [USTAWIEN. WB] jest wybrane ustawienie [R. UST. T. WB].

Temperatura kolorów to miara (wyrażana w Kelwinach (K)) wskazująca kolor światła emitowanego przez źródło światła (np. słońce, oświetlenie sztuczne itd.). Kolor staje się cieplejszy, gdy wartość jednostki temperatury kolorów (K) jest niższa, a chłodniejszy, gdy wartość ta jest wyższa (bez względu na temperaturę czy jasność źródła światła). Temperatura kolorów światła słonecznego wynosi około 5 000 K do 6 000 K.

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [UST. TEMP. WB].

Opis elementów menu

2300K15000K (przyrost o 100 K):

Wybierz temperaturę kolorów.