WB SET

Dostosowaną wartość balansu bieli można zapisać w pamięci jako A lub B. Jeśli wartość balansu bieli nie zostanie zmieniona, wartości również nie zmienią się nawet po wyłączeniu kamery.

Tej funkcji należy używać podczas dostosowywania balansu bieli względem warunków oświetlenia w danym środowisku.

  1. Za pomocą pokrętła MANUAL wybierz opcję A lub B podczas dostosowywania balansu bieli, a następnie naciśnij przycisk MENU - wybierz (USTAW KAMERĘ) - [WB SET].
  2. Skieruj obiektyw na biały przedmiot, np. kartkę papieru, oświetlony tak samo jak obiekt, który ma zostać sfilmowany, w taki sposób, aby wypełniał kadr na monitorze LCD.
  3. Naciśnij przycisk SET.

    Dostosowana wartość jest zapisywana jako A lub B. Zapisana temperatura kolorów jest wyświetlana przez około 3 sekundy.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.