MAKSIMUM

Można ustawić wyświetlanie wartości szczytowych (uwydatnia zarysy obrazu na monitorze LCD).

Dzięki połączeniu tej funkcji oraz funkcji powiększenia w celu doboru ostrości (FOCUS MAGNIFIER) można w prostszy sposób ustawiać ostrość.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [MAKSIMUM] ‒ wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

WŁ/WYŁ:

Włącz lub wyłącz wyświetlanie wartości szczytowych.

  • WYŁĄCZ: Nie wyświetla wartości szczytowych.
  • WŁĄCZ: Wyświetla obraz na monitorze LCD z uwydatnionym zarysem.
    Funkcja ta jest przydatna przy ustawianiu ostrości.


KOLOR:

Wybierz kolor wartości szczytowych.
BIAŁY, CZERWONY, ŻÓŁTY


POZIOM:

Wybierz czułość wartości szczytowych.
WYSOKI, ŚREDNI, NISKI

Uwaga

  • Uwydatnione obrysy nie są rejestrowane na karcie pamięci.

Wskazówka

  • Ustawienie [WŁ/WYŁ] tej funkcji można przypisać do przycisku ASSIGN.