TC MAKE

Można wybrać metodę nagrywania kodu czasowego na karcie pamięci (tylko tryb filmowy).

  1. Przycisk MENU - (USTAW. TC/UB) - [TC MAKE].

Opis elementów menu

PRESET:

Nagrywa nowo ustawiony kod czasowy na karcie pamięci.


REGENERATE:

Odczytuje ostatni kod czasowy z poprzedniego nagrania z karty pamięci i nagrywa nowy kod czasowy sekwencyjnie od ostatniego kodu czasowego edycji.
Kod czasowy działa w trybie [REC RUN] bez względu na ustawienie opcji [TC RUN].