Regulacja szybkości migawki

Ręcznie można wyregulować i trwale zapisać wartość szybkości migawki.

A: Pokrętło ręczne

B: Przycisk SHUTTER SPEED

C: Przełącznik AUTO/MANUAL

 1. Na przełączniku AUTO/MANUAL wybierz opcję MANUAL.
 2. Naciśnij przycisk SHUTTER SPEED.
  • Wskaźnik lub widoczny obok wartości szybkości migawki znika, a wartość szybkości migawki zostaje podświetlona.

  A: Wartość szybkości migawki

 3. Za pomocą pokrętła ręcznego dostosuj wartość i naciśnij przycisk ////SET, aby ją zapisać.
  • Przykładowo: wskaźnik [100] jest wyświetlany na monitorze LCD po wybraniu wartości szybkości migawki wynoszącej 1/100 sekundy. Większa wartość oznacza większą szybkość migawki.
  • Pozycje ustawień różnią się zależnie od ustawień opcji (INNE) - [WYB. 60i/50i].

   W przypadku wybrania [60i]:

   Użytkownik może wybrać wartości w zakresie od 1/8 do 1/10000 (od 1/6 do 1/10000 podczas nagrywania w trybie 24p).

   W przypadku wybrania [50i]:

   Można wybrać wartości w zakresie od 1/6 do 1/10000.

Automatyczna regulacja szybkości migawki

Naciśnij przycisk SHUTTER SPEED, gdy podświetlona jest wartość szybkości migawki.

Wartość szybkości migawki znika lub wskaźnik jest wyświetlany obok wartości szybkości migawki. Jeśli wartość AE jest ustalona, widoczny jest wskaźnik .

Uwaga

 • Po wybraniu ustawienia AUTO za pomocą przełącznika AUTO/MANUAL wartości przysłony, wzmocnienia, czułości ISO, szybkości migawki i balansu bieli są dostosowywane automatycznie. Nie można ich ustawić ręcznie.

Wskazówka

 • Przy niskiej szybkości migawki trudniej jest automatycznie ustawiać ostrość. Zaleca się ręczne regulowanie ostrości, gdy kamera jest zamontowana na statywie.
 • Podczas nagrywania w świetle lamp fluorescencyjnych, sodowych lub rtęciowych obraz może migać lub kolory mogą się różnić od rzeczywistych bądź mogą występować poziome pasy zakłóceń. Zmiana wartości szybkości migawki może być pomocna w takiej sytuacji.
 • Wartość szybkości migawki można przełączać między sekundami i stopniami za pomocą funkcji [WYŚWIETL. MIGAWKI].
 • To ustawienie można zmienić bezpośrednio na ekranie czuwania podczas rejestrowania za pomocą przycisków ////SET (menu Direct).