PODZIEL

Film można podzielić w wybranym miejscu (tylko filmy AVCHD).

 1. Podczas odtwarzania filmów wybierz MENU - (EDYC) - [PODZIEL].
 2. Dotknij przycisk w miejscu, gdzie chcesz podzielić film.

  A: Po wybraniu miejsca za pomocą przycisku pozycję można dostosować za pomocą tych przycisków.

  B: Wraca do początku wybranego filmu.

 3. Dotknij - .

Uwaga

 • Po podzieleniu filmu nie można go ponownie połączyć.
 • Podczas tej operacji nie usuwaj akumulatora, nie odłączaj zasilacza sieciowego ani karty pamięci zawierającej filmy. Grozi to uszkodzeniem karty pamięci.
 • Może wystąpić nieznaczna różnica między miejscem zaznaczonym za pomocą przycisku a rzeczywistym miejscem podziału, ponieważ kamera wybiera miejsce podziału w odstępach około półsekundowych.
 • Filmów nagranych w trybie XAVC S nie można podzielić.