PASEK KOLOR.

Można wybrać wyświetlanie paska kolorów (tylko tryb filmowy).

Funkcja ta jest przydatna podczas regulacji kolorów w przypadku oglądania na telewizorze lub monitorze filmów nagranych za pomocą kamery.

 1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [PASEK KOLOR.] ‒ wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

WŁ/WYŁ:

Włącz lub wyłącz wyświetlanie paska kolorów.

 • WYŁĄCZ: Pasek kolorów nie jest wyświetlany.
 • WŁĄCZ: Pasek kolorów jest wyświetlany.


ODCIEŃ:

Określ emitowanie sygnałów dźwiękowych podczas wyświetlania paska kolorów.

 • WYŁĄCZ: Sygnały nie są emitowane.
 • WŁĄCZ: Sygnały są emitowane.

Uwaga

 • To ustawienie jest wyłączone w następujących sytuacjach:
  • Gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] jest wybrane ustawienie [XAVC S 4K].
  • Gdy ustawienie 120p/100p jest wybrane dla opcji [FORMAT NAGR.].
  • Gdy dla opcji [TRYB NAGRYW. PROXY] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ].
  • Podczas nagrywania z użyciem funkcji S&Q MOTION.
  • Podczas nagrywania z użyciem funkcji SUPER SLOW MOTION.
 • Dla opcji [WŁ/WYŁ] jest automatycznie wybierane ustawienie [WYŁĄCZ], gdy zmieniony zostanie format nagrywania, wykonana zostanie operacja w menu lub kamera zostanie wyłączona.
 • Ustawienia [PASEK KOLOR.] nie można zmienić podczas nagrywania ani podczas operacji precyzyjnego wybierania punktu ostrości (FOCUS MAGNIFIER).

Wskazówka

 • Podczas wyświetlania pasków kolorów stosowana jest krzywa gamma równa ITU709.
 • Jeśli paski kolorów są nagrywane, gdy dla opcji [ODCIEŃ] jest wybrane ustawienie [WYŁĄCZ], kamera nagrywa dźwięk z mikrofonu.
 • Emitowane są sygnały dźwiękowe „1 kHz: full bit -10 dB”.
 • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.