WYŚWIETLANIE TC/UB

Kamera rejestruje dane czasowe takie jak kod czasowy i bit użytkownika w postaci danych dołączonych do filmu. Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie kodu czasowego lub bitu użytkownika (tylko tryb filmowy).

  1. Przycisk MENU - (USTAW. TC/UB) - [WYŚWIETLANIE TC/UB].

Opis elementów menu

TC:

Wyświetla kod czasowy.


U-BIT:

Wyświetla bit użytkownika.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.