POZIOM NAGR. AUDIO

Można ustawić poziom zapisu sygnału dźwiękowego w przypadku mikrofonu wewnętrznego lub zewnętrznego (sprzedawanego oddzielnie).

  1. Przycisk MENU - (USTAW. AUDIO) - [POZIOM NAGR. AUDIO] ‒ wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

TRYB POZIOMU NAGR.:

Ustawia tryb nagrywania.

  • AUTO: Automatycznie reguluje poziom zapisu.
  • RĘCZNY: Ustawia czułość nagrywania w zakresie od 1 do 31 w przypadku używania opcji [RĘCZNY POZIOM NAGR.].


RĘCZNY POZIOM NAGR.:

Ustawia czułość nagrywania, gdy dla opcji [TRYB POZIOMU NAGR.] jest wybrane ustawienie [RĘCZNY].


1 ‒ 31: Wybierz czułość nagrywania.

Uwaga

  • Podczas kontroli i regulacji poziomu zapisu wskazane jest korzystanie ze słuchawek.
  • Podczas ciągłego nagrywania dźwięku o dużym natężeniu, obniż poziom zapisu w celu nagrywania dźwięku o najwyższej wyrazistości.
  • Ogranicznik jest zawsze aktywny, niezależnie od nastawy poziomu zapisu.
  • W przypadku korzystania z dedykowanego mikrofonu podłączonego do Stopki multiinterfejsowej ustawienie poziomu zapisu będzie nieprawidłowe i nie będzie można regulować poziomu zapisu.