PICTURE PROFILE

Jakość obrazu można dostosować, regulując ustawienia profilu obrazu, np. [GAMMA] i [SZCZEGÓŁY] (tylko tryb filmowy).

Ustawienia jakości obrazu dla różnych warunków nagrywania są przechowywane w opcjach od do (profil obrazu 1 do profilu obrazu 10) jako ustawienia domyślne. Można wybrać dany profil obrazu i nagrywać z użyciem ustawień określonych dla danego profilu.

Ustawienia w profilu obrazu można również zmieniać.

Szczegółowe informacje zawarto w sekcji „Zmiana profilu obrazu”.

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Nie używaj profilu obrazu.


PP1PP10:

Wybierz profil obrazu.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.