Fotografowanie

Fotografowanie.

 1. Aby zdjąć osłonę obiektywu, naciśnij zatrzaski po obu jej stronach.

 2. Otwórz monitor LCD kamery i włącz zasilanie.
  • Kamerę można również włączyć, naciskając przycisk (Włączone/Gotowość) lub wyciągając wizjer.

 3. Naciśnij przycisk MENU.

 4. Wybierz ustawienia (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [/TRYB FOTOGRAF.] - [ZDJĘCIE] za pomocą przycisku ////SET.

 5. Naciśnij lekko przycisk PHOTO, aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij go do końca.
  • W przypadku prawidłowo ustawionej ostrości na monitorze LCD pojawi się wskaźnik blokady AE/AF, a wartość ISO będzie widoczna, gdy dla opcji wyświetlania ISO jest wybrane ustawienie AUTO.

Uwaga

 • Jeśli wybrany jest tryb filmów, nie można wykonywać zdjęć.
 • Gdy lampka dostępu jest podświetlona lub miga na czerwono, kamera odczytuje dane z karty pamięci lub zapisuje na niej dane. Nie wolno narażać kamery na mocne drgania ani wstrząsy, wyłączać zasilania ani usuwać karty pamięci czy zasilacza sieciowego. Obraz może zostać uszkodzony.