Přehrávání fotografií

Přehrává nahrané snímky.

  1. Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
  2. Vyberte snímek řídicím kolečkem.
    • Snímky pořízené při nepřetržitém snímání nebo intervalovém snímání se zobrazí jako jedna skupina. Když chcete přehrát snímky ve skupině, stiskněte střed řídicího kolečka.

Tip

  • Tento přístroj vytváří na paměťové kartě soubor databáze obrazů pro záznam a přehrávání snímků. Snímek, který není registrován v souboru databáze obrazů, možná nepůjde správně přehrát. Chcete-li přehrát snímky pořízené na jiném zařízení, zaregistrujte tyto snímky do souboru databáze obrazů prostřednictvím MENU(Nastavení)[Obnovit DB snímků].
  • Pokud přehráváte snímky ihned po nepřetržitém snímání, může se na displeji objevit ikona oznamující průběh zápisu dat /počet zbývajících snímků pro zapsání. Při zápisu nejsou k dispozici některé funkce.
  • Snímek můžete také zvětšit, když dvakrát ťuknete na displej. Kromě toho můžete také na displeji zvětšené místo tažením přesunout. Předem nastavte [Dotyková obsluha] na [Zapnuto] .