Nastavení řady

V režimu snímání řady můžete nastavit samospoušť a pořadí snímání pro snímání řady expozice a řady vyvážení bílé.

  1. Vyberte / (Režim pohonu) na řídicím kolečku → vyberte režim snímání řady.
    • Můžete také nastavit režim pohonu výběrem MENU → (Nastavení snímání1) → [Režim pohonu].
  2. MENU(Nastavení snímání1) → [Nastavení řady] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Samosp. běh. exp. ř.:
Nastaví, zda se při snímání řady použije samospoušť. Pokud používáte samospoušť, nastaví také počet sekund, po jejichž uplynutí se závěrka uvolní.
(OFF/2 s/5 s/10 s)
Směr or.exp.:
Nastaví pořadí snímání řady expozice a vyvážení bílé.
(0→-→+/-→0→+)