Film pomocí spouště

Můžete spustit nebo ukončit nahrávání videa stisknutím tlačítka spouště, namísto tlačítka MOVIE (video).

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Film pomocí spouště] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Umožňuje nahrávání videa pomocí tlačítka spouště, když je režim snímání nastaven na [Video] nebo [Inteligentní auto] nebo při snímání s vysokou snímkovou frekvencí.
Vypnuto:
Zruší nahrávání videa pomocí tlačítka spouště.

Tip

  • I když je [Film pomocí spouště] nastaveno na [Zapnuto], můžete začít nebo ukončit nahrávání videa pomocí tlačítka MOVIE.
  • Když je [Film pomocí spouště] nastaveno na [Zapnuto], můžete používat tlačítko spouště pro spuštění nebo ukončení nahrávání videa na externí nahrávací/přehrávací zařízení pomocí [Ovládání REC].