Nepř. přehr., Inter.

Nepřetržitě přehrává snímky pořízené při intervalovém snímání.

Z fotografií pořízených při intervalovém snímání můžete udělat video pomocí počítačového softwaru Imaging Edge (Viewer). Ve fotoaparátu z fotografií video udělat nelze.

  1. MENU → (Přehrávání) → [Nepř. přehr., Inter.].
  2. Vyberte skupinu snímků, které chcete přehrát, a pak stiskněte střed řídicího kolečka.

Tip

  • Na obrazovce přehrávání můžete začít nepřetržité přehrávání stisknutím spodního tlačítka, když zobrazíte snímek ze skupiny.
  • Při přehrávání můžete obnovit přehrávání nebo je pozastavit stisknutím spodního tlačítka.
  • Při přehrávání můžete změnit rychlost přehrávání otočením řídicího kolečka.Rychlost přehrávání můžete také změnit výběrem MENU → (Přehrávání) → [Rych. přehr., Inter.].
  • Snímky pořízené při nepřetržitém snímání můžete také nepřetržitě přehrávat.