Přehrávání panoramatických snímků

Přístroj automaticky roluje panoramatickými snímky od jednoho konce ke druhému.

  1. Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
  2. Vyberte panoramatický snímek k přehrávání pomocí řídicího kolečka a stisknutím středu spusťte přehrávání.

    • K pozastavení přehrávání stiskněte znovu střed.
    • Stisknutím nahoru/dolů/doprava/doleva při pauze můžete panoramatické snímky rolovat ručně.
    • Pro návrat zobrazení celého snímku stiskněte tlačítko MENU.

Poznámka

  • Panoramatické snímky pořízené jinými přístroji mohou být zobrazeny v jiné než skutečné velikosti nebo jimi nepůjde správně rolovat.