Fotografování

 1. Stisknutím tlačítka MODE (režim) a pomocí řídicího kolečka vyberte požadovaný režim snímání a pak stiskněte střed řídicího kolečka.

 2. Upravte úhel displeje a držte fotoaparát.
 3. Při snímání zvětšete snímky pomocí páčky W/T (zoom).
 4. Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte.
  Až bude snímek zaostřen, ozve se zvukový signál a rozsvítí se indikátor (například ).

  • Nejkratší vzdálenost pro snímání je asi 5 cm (W), 30 cm (T) (od objektivu).
 5. Stiskněte tlačítko spouště zcela.

Snímání s ostřením uzamčeným na požadovaném objektu (zámek ostření)

Pořizuje snímky s uzamčeným ostřením na požadovaném objektu v režimu automatického ostření.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Režim ostření][AF na 1 snímek] nebo [Automatické AF].
 2. Umístěte objekt do oblasti AF a stiskněte tlačítko spouště napůl.

  Zaostření je uzamčeno.

  • Pokud je obtížné zaostřit na požadovaný objekt, nastavte [Oblast ostření] na [Střed] nebo [Pohyblivý bod].
 3. Držte tlačítko spouště napůl stisknuté a umístěte objekt zpět na původní místo, abyste změnili kompozici snímku.

 4. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.

Tip

 • Když přístroj nemůže zaostřit automaticky, indikátor zaostřování bliká a pípnutí nezazní. Buď změňte kompozici snímku nebo změňte nastavení zaostření. V režimu [Průběžné AF] se rozsvítí (indikátor zaostření) a pípnutí označující úspěšné zaostřování nezazní.
 • Po snímání se zobrazí ikona, která říká, že se zapisují data. Nevytahujte paměťovou kartu, pokud je zobrazena tato ikona.

Poznámka

 • Když se objekt pohybuje, nemůžete uzamknout ostření, i když [Režim ostření] byl nastaven na [Automatické AF].