Ovládání fotoaparátu z počítače (Dálkově z počítače)

Díky spojení USB můžete ovládat fotoaparát z počítače, včetně funkcí snímání nebo ukládání snímků v počítači.

Předem vyberte MENU → (Síť) → [Ovl. smartphonem][Ovl. smartphonem][Vypnuto].

  1. MENU (Síť) → [Dálkově z počítače]→ Vyberte položku, kterou chcete nastavit, a pak vyberte požadované nastavení.
  2. Připojte fotoaparát k počítači kabelem mikro USB (přiložen) a pak v počítači spusťte Imaging Edge (Remote).
    Nyní můžete ovládat fotoaparát pomocí Imaging Edge (Remote).

Podrobnosti o položkách menu

Dálkově z počítače:
Nastaví, zda se použije funkce [Dálkově z počítače]. ([Zapnuto] / [Vypnuto])
Cíl uložení fotografie:
Nastaví, zda se fotografie pořízení při snímání s funkcí vzdáleného PC uloží do fotoaparátu i počítače. ([Pouze počítač]/[Počítač+sním. zaříz.]/[Pouze sním. zařízení])
Ul. sn. RAW+J do PC:
Vybere typ souboru pro snímky, které mají být přeneseny do počítače, když bude [Cíl uložení fotografie] nastaven na [Počítač+sním. zaříz.]. ([RAW & JPEG]/[Pouze JPEG]/[Pouze RAW])

Poznámka

  • Když je do fotoaparátu vložena paměťová karta, na kterou nelze nahrávat, nemůžete nahrávat snímky, i když je [Cíl uložení fotografiej] nastaven na [Pouze sním. zařízení] nebo [Počítač+sním. zaříz.].
  • Když je vybráno [Pouze sním. zařízení] nebo [Počítač+sním. zaříz.] a do fotoaparátu není vložena paměťová karta, závěrka se neuvolní, i když bude [Uvolnit bez karty] nastaveno na [Povolit].
  • Když se na fotoaparátu přehrává fotografie, nemůžete snímat pomocí [Dálkově z počítače].
  • [Ul. sn. RAW+J do PC] lze vybrat pouze, když je [Formát souboru] nastaveno na [RAW & JPEG].