Odpojení fotoaparátu od počítače

Před realizací následujících operací proveďte kroky 1 a 2 popsané níže:

  • Odpojení kabelu mikro USB.
  • Vyjmutí paměťové karty.
  • Vypnutí přístroje.

  1. Klikněte na položku (Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium) na hlavním panelu.
  2. Klikněte na zobrazenou zprávu.

Poznámka

  • Na počítačích Mac přetáhněte ikonu paměťové karty nebo jednotky na ikonu „Koš“. Fotoaparát bude odpojen od počítače.
  • U některých počítačů se ikona odpojení nemusí objevit. V takovém případě můžete přeskočit výše uvedené kroky.
  • Nevytahujte kabel mikro USB z fotoaparátu, dokud kontrolka přístupu svítí. Data mohou být poškozena.