Vyvolat (Nastavení snímání1/Nastavení snímání2)

Umožňuje pořídit snímek po vyvolání často používaných režimů nebo nastavení fotoaparátu registrovaných předem pomocí [/ Paměť] .

  1. Tlačítko MODE (režim) → [Vyvolat paměť] → stiskněte střed řídicího kolečka.
    • Můžete také nastavit režim snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim snímání].
  2. Pro výběr požadovaného čísla stiskněte levou/pravou stranu řídicího kolečka nebo otočte řídicím kolečkem a pak stiskněte střed řídicího kolečka.
    • Registrované režimy nebo nastavení můžete také vyvolat, když vyberete MENU → (Nastavení snímání1) → [/ Vyvolat].

Tip

  • Tímto fotoaparátem lze vyvolat nastavení registrovaná na paměťové kartě jiným fotoaparátem se stejným názvem modelu.

Poznámka

  • Pokud nastavíte [/ Vyvolat] po dokončení nastavení pro snímání, registrovaná nastavení budou mít prioritu a původní nastavení budou možná neplatná. Před snímáním zkontrolujte indikátory na displeji.