Exp. řada, jeden sní.

Pořídí větší počet snímků a přitom automaticky posune expozici ze základní k tmavší a poté ke světlejší. Po nahrávání si můžete vybrat snímek, který se hodí pro váš záměr.
Protože se při každém stisknutí tlačítka spouště pořídí jeden snímek, můžete pro každý snímek upravit ostření nebo kompozici.

 1. Vyberte / (Režim pohonu) na řídicím kolečku → [Exp. řada, jeden sní.].
  • Můžete také nastavit režim pohonu výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim pohonu].
 2. Vyberte požadovaný režim pomocí pravé/levé strany řídicího kolečka.
 3. Upravte zaostření a pořiďte snímek.
  • Pro každý snímek stiskněte spoušť.

Podrobnosti o položce menu

Například, když je vybrána [Exp. řada, jeden: 0,3EV 3 snímky], pořídí se tři snímky jeden po druhém s hodnotou expozice posunutou nahoru a dolů v krocích 0,3 EV.

Poznámka

 • Když je vybráno [ISO AUTO] v režimu [Ruční expozice], změní se expozice nastavením hodnoty ISO. Pokud je vybráno nastavení jiné než [ISO AUTO], změní se expozice nastavením rychlosti závěrky.
 • Když je expozice kompenzovaná, posune se expozice podle kompenzované hodnoty.
 • Snímání řady není k dispozici v následujících režimech snímání:
  • [Inteligentní auto]
  • [Volba scény]
  • [Plynulé panoráma]