Nastavení HDMI: Zobraz. info. HDMI

Vybere, zda se zobrazí informace o snímání, když je přístroj připojen k televizoru kabelem HDMI (prodává se samostatně).

  1. MENU(Nastavení) → [Nastavení HDMI][Zobraz. info. HDMI] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:

Zobrazí informace o snímání na televizoru.

Nahraný snímek a informace o snímání se zobrazí na televizoru a na displeji fotoaparátu se nezobrazí nic.

Vypnuto:

Nezobrazí informace o snímání na televizoru.

Na televizoru se zobrazí pouze nahraný snímek a na displeji fotoaparátu se zobrazí nahraný snímek a informace o snímání.

Poznámka

  • Když je fotoaparát připojen k zařízení HDMI a [Formát souboru] je nastaven na [XAVC S 4K], přepne se nastavení na [Vypnuto].