Priorita závěrky

Pohyb pohybujícího se objektu můžete vyjádřit různými způsoby nastavení rychlosti závěrky, například v momentě pohybu vysokou rychlostí závěrky nebo se stínem s nízkou rychlostí závěrky.

 1. Tlačítko MODE (režim) → [Priorita závěrky] → stiskněte střed řídicího kolečka.
  • Můžete také nastavit režim snímání výběrem MENU (Nastavení snímání1) → [Režim snímání].
 2. Vyberte požadovanou hodnotu otočením řídicího kolečka.
  • Pokud nelze po nastavení získat správnou expozici, bude na obrazovce snímání blikat hodnota clony. Pokud se to stane, změňte rychlost závěrky.
 3. Nastavte zaostření a pořiďte snímek objektu.
  Clona se nastaví automaticky pro získání správné expozice.

Tip

 • Pokud používáte pomalou rychlost závěrky, použijte stativ, abyste předešli otřesům fotoaparátu.
 • Když snímáte halové sporty, nastavte citlivost ISO na vyšší hodnotu.

Poznámka

 • V režimu s prioritou rychlosti závěrky se nezobrazuje symbol varování SteadyShot.
 • Když je [RŠ u dl.exp.] nastaveno na [Zapnuto] a rychlost závěrky je 1/3 sekund nebo delší a [Typ závěrky] je nastaven na něco jiného než [Elektronická závěrka], bude se provádět redukce šumu po snímání po stejnou dobu, po jakou byla závěrka otevřená. Pokud však probíhá redukce šumu, nemůžete snímat.
 • Jas snímku na displeji se může lišit od skutečného pořízeného snímku.