Nastavení Bluetooth

Ovládá nastavení pro připojení fotoaparátu ke smartphonu nebo k dálkovému ovládání Bluetooth přes spojení Bluetooth.
Pokud chcete spárovat fotoaparát a smartphone, abyste mohli použít funkci propojování informací o poloze, použijte „Nast. info. o poloze.“
Pokud chcete provést párování, abyste mohli používat dálkové ovládání Bluetooth, vyhledejte „Dálk. ovl. Bluetooth“.

  1. MENU (Síť) → [Nastavení Bluetooth] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Funkce Bluetooth (Zapnuto/Vypnuto):
Nastaví, zda se bude aktivovat funkce Bluetooth fotoaparátu.
Párování:
Zobrazí obrazovku pro párování fotoaparátu a smartphonu nebo dálkového ovládání Bluetooth.
Zobr. adresu zařízení:
Zobrazí adresu BD fotoaparátu.